Malby na fasády


jste zde: úvodní » Služby » Malby na fasády


Tyto práce provádíme na fasády nejlépe nové, nebo opravené. Technika se nemění po staletí a je stejná jako při malbě Sixtinské kaple mistrem Michelangelem. Rozdíl je pouze v tom, že šablony, které mistr maloval ručně na papír dnes může namalovat plotr  podle námi vytvořeného návrhu.

Malby na fasády
Malby na fasády
Malby na fasády
Malby na fasády
Malby na fasády
Malby na fasády

Copyright © 2011- Reklama Jeníček